Indhold

Forældresamarbejde

For at barnet kan tilegne sig nye kompetencer og læring, er det vigtigt, at barnet føler sig tryg og værdsat. Dette forudsætter, at forældre og personale har et tæt samarbejde præget af åbenhed, gensidig respekt og loyalitet.  Et samarbejde, som både handler om den formelle kompetence, forældre har i kraft af bl.a. bestyrelsesarbejdet, og om øvrigt samarbejde om det enkelte barns og børnegruppens trivsel og læring. Forældrene skal ses som en aktiv part og ressource i forhold til barnet og skal inddrages i en løbende dialog, hvor deres synspunkter respekteres. Forældrene er de primære omsorgspersoner og har hovedansvaret for deres barn.

I løbet af jeres barns tid i børnehaven, tilbyder vi forskellige samtaler:

  • Efter ca. 3-6 mdr. som opfølgning på opstart
  • Når barnet er ca. 4 år
  • Når barnet er førskolebarn, tilbydes samtale i løbet af efteråret.

Derudover tilbydes der samtaler efter behov.

Du kan læse om vores retnigslinjer for  forældresamarbejde i vuggestuer og børnehaver her (pdf)

Det pædagogiske personale og ledelsen

Det pædagogiske personale og ledelsen har ansvar for at inddrage forældrene i et samarbejde omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, ligesom dagtilbud og forældre samarbejder om at fremme et inkluderende børnefællesskab, der støtter børnenes indbyrdes venskaber fx gennem legeaftaler og lignende. Et godt forældresamarbejde og høj pædagogisk faglighed giver gode vilkår for en tidlig indsats i forhold til at hjælpe udsatte børn.